Електронна безопасност и eTwnning

Електронната безопасност се отнася до съображенията, които трябва да имаме предвид, когато работим в интернет.

eTwinning предлага безопасна платформа, в която училищният персонал (учителите, директорите, библиотекарите и т.н.) от участващите европейски страни може да общува, да си сътрудничи, да разработва проекти, да споделя и, накратко, да се чувства и да бъде част от най-вълнуващата учебна общност в Европа. Учителите, които се регистрират в eTwinning, подлежат на проверка и одобрение от Националното звено за координация (НЗК) преди да могат да използват всички характеристики на платформата.

Съществуват обаче някои въпроси, свързани с безопасната и сигурна работа в интернет, за които всички, и учители, и ученици, трябва да си дават сметка и да бъдат подготвени - от пазаруването онлайн до публикуването на снимки. Всеки гражданин в днешния свят е и гражданин на дигиталния свят и следователно трябва да се осведоми за правата и отговорностите на дигиталните граждани.

Добра отправна точка за запознаване с най-новите тенденции и проблеми можете да намерите тук.

В следните раздели можете да намерите някои ЧЗВ, свързани с работата на учителя в училище:

  • Environmental Education