Отличия

banner

В eTwinning работата, която извършвате, е важна и заслужава да бъде споделена и призната от цялата европейска образователна общност!  

В този раздел ще намерите всичко, което трябва да знаете, за отличията, които eTwinning предлага за извършената от учителите и училищата работа: Европейски знаци за качество, Национални знаци за качество, награди на eTwinning и знак „eTwinning училище“.