Публикации

Научете повече за eTwinning и как можете да доразвиете идеите си и техническите си познания чрез нашите публикации и ресурси.

Measuring the impact of eTwinning activities on teachers’ practice and competence development
Учим се от миналото, създаваме нашето бъдеще: Европейското културно наследство през призмата на eTwinning
eTwinning's 2017 Full Report: “eTwinning Twelve Years On: Impact on teacher's practice, skills, and professional development opportunities, as reported by eTwinners”
 • Август 2018 (EN - pdf)
ОБОБЩЕН ДОКЛАД: "Дванадесет години eTwinning - Въздействие върху уменията на учителите и възможности за професионално развитие, представени от eTwinning учителите"
Изграждане на приобщаваща култура с помощта на eTwinning
eTwinning мониторинговият Доклад 2016: ‘‘Мониторинг на eTwinning практиките – проучвателен проект, подпомагащ развитието на учителските компетенции”
"Възпитаваме дигитални граждани: Развиване на активна гражданска позиция чрез eTwinning"
eTwinning поколението, честване на Десет години eTwinning
10 години eTwinning: Въздействие върху учителските практики, умения и възможности за професионално развитие
Развитие на ученическите компетенции с eTwinning
Пътуване в еTwinning
 • януари 2013 (EN, BG)
Училищни екипи eTwinning: Примери за сътрудничество между учители
Ново издание: Готварската книга на eTwinning
Децата в eTwinning, проучване на ученическото участие
Гласове на eTwinning: Учителите говорят
 • декември 2010 (EN, BG - pdf)
Професионалното развитие на учителя: преглед на съвременните практики
 • декември 2010 (DEENESFRIT - pdf)
eTwinning в класната стая - добри практики (2008-2009)
eTwinning 2.0 - Да построим общността на училищата в Европа
 • март 2010 (EN, BG - pdf)
Отвъд училищните проекти: Докладът за eTwinning 2008-2009
 • ноември 2009 (ENFRDEESIT - pdf)
eTwinning: Пътешествие сред езици и култури
 • септември 2008 (EN, BG – pdf)
Да учим с eTwinning: Ръководство за учители
 • април 2007 (EN – pdf)
Да учим с eTwinning
 • април 2006 (EN – pdf)
Първата година на eTwinning в Европа
 • март 2006 (ENDEFR – pdf)
Pedagogical Advisory Group reports
 • септември 2006 – (EN – pdf)
 • октомври 2006 – (EN – pdf)
 • февруари 2007 – (EN – pdf)
 • eSafefty
 • eTwinning School
 • Lesson