Професионално развитие

banner

Важен елемент от eTwinning общността е да се осигурят възможности на учителите да подобрят своите умения, компетенции и педагогически подходи!

От инструменти за самооценка (MeTP) и материали за самопомощ (Материали за самоподготовка) до онлайн семинари, обучителни събития, партньорско обучение и препоръчани събития - можете да намерите изобилие от инструменти, които да ви помогнат да подобрите своите методи на преподаване.