article image

Онлайн семинар за професионално развитие в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст

Онлайн семинарът за приобщаващо образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ), който се проведе от 30 март до 1 април, беше изключително вдъхновяващо събитие.

108-те участници започнаха своето учебно пътешествие с встъпителната лекция на Ирене Патераки, педагогически ръководител на eTwinning. Тя представи примери с проекти на eTwinning, които подкрепят многообразието и приобщаването в учебни среди за образование в ранна детска възраст, където малките ученици участват, работят в сътрудничество, споделят и по този начин развиват емпатия, стават по-уверени, чувстват се приети и споделят талантите си с други учащи от Европа и извън нея.

След въведението последва интерактивна лекция на Жералдин Либро, служител по политиките за образование и грижи в ранна детска възраст в Европейската комисия, в която бяха обсъдени пречките и препоръките за включване на деца с увреждания в ОГРДВ. Участниците имаха възможност да споделят своя опит и да участват в дискусия, посветена на набирането, обучението и мотивирането на добре квалифициран персонал в сферата на ОГРВД, както и на поуките от пандемията.

Първият ден завърши с дейност за работа в мрежа, в която на участниците бяха предоставени различни хипотетични сценарии, които членовете на всяка група обсъдиха в брейнсторминг сесия за намиране на решения, насърчаващи приобщаването в учебните среди за образование и грижи в ранна детска възраст.

През втория ден участниците присъстваха на третата основна лекция на Мери Кириазопулу, ръководител проекти в Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, която представи проект за приобщаващо образование в ранна детска възраст (IECE), като обърна внимание на инструмента за самоанализ, който е наличен и достъпен за всички специалисти в областта на ОГРДВ.

Основната лекция беше последвана от две сесии с по четири семинара. Водещите на семинарите представиха различни теми, сред които многоезичие, практики на социално приобщаване, пространства на ангажираност, приобщаващи преходи и много други.

През последния ден проф. д-р Идес Никейз, KU Leuven, наблегна на включването на деца с ниски доходи и деца на имигранти в образованието и грижите в ранна детска възраст. Акцентът беше поставен върху общоевропейски изследователски проект, наречен „CARE“, който проучва как родителите оценяват достъпността на услугите за ОГРДВ и до каква степен се възползват от тях. Това бяха само началните теми на последвалата задълбочена дискусия.

След това участниците се включиха в още една серия от пет семинара. Фокусът на тези семинари беше върху най-добрите практики в областта на приобщаващите учебни програми, сензорната интеграция, намесата на родителите и балансираното детство.

Тридневното събитие завърши със сесия за намиране на партньори, на която три участнички – Катаржина Качмарек, Летисия Хил Рамос и Виолета Кумзиене представиха своите проекти в областта на приобщаващото образование и грижи в ранна детска възраст и призоваха за сътрудничество със заинтересовани учители от eTwinning.

Всички наши лектори се съгласиха, че приобщаването не е лесна задача. То е непрекъснат процес, в който учителите трябва да дават пространство и време на учениците да се развиват и да упражняват своята различна идентичност. Този онлайн семинар за професионално развитие даде на участващите еТуинъри нови идеи, ресурси и практики, които ще им помогнат да подкрепят своите ученици в трудния път на приобщаването.