article image

И какво, ако има карантина – с eTwinning можем да пътуваме до Испания

Пътуването може да бъде едно от най-невероятните и възнаграждаващи преживявания в нечий живот. Поради пандемията от Covid-19 и последвалата карантина не ни е позволено да пътуваме, наред с много други неща.

Джордж Оруел е казал „По-скоро бих бил чужденец в Испания, отколкото в повечето страни. Колко е лесно да се сприятеляваш в Испания!“. Тук ще видим двама испански посланици на eTwinning да споделят опита и знанията си за справяне с кризата, довела до затваряне на училищата им, но не и до прекратяване на страстта и решителността им да продължават да обучават учениците си с помощта на eTwinning.

Хулия Гарсия Ордонес от Кордоба, учител от 18 години

eTwinning е основна част от моето професионално развитие, защото се адаптирам към предизвикателствaта, пред които съм изправена като учител по английски език в тези трудни времена.

eTwinning ми помага да постигна педагогическите си цели с моите ученици, тъй като те развиват своите езикови и дигитални компетенции. eTwinning проектите мотивират учениците ми сега, когато преминахме към онлайн обучение. В момента eTwinning е моят основен инструмент за поддържане на връзка с колегите ми на местно, национално и европейско ниво. Като посланик на eTwinning, аз съм благодарна за непрекъснатата подкрепа и информация, предоставяни от Испанското национално звено за координация (НЗК), докато работим за включване на платформата eTwinning в нашите педагогически практики.

Мотивирането на учениците ни е нашето най-голямо предизвикателство. Много ученици са изправени пред редица трудности - идват от големи семейства, живеещи в малки апартаменти, имат родители, които са загубили работата си - и сега повече от всякога те страдат от последиците от изолацията. Затова най-важното е да ги подкрепяме и мотивираме и да ги насърчим да мислят положително. Трябва да им напомним, че това е временна ситуация и че ще я преодолеем заедно.

Важен фактор за мотивирането на моите ученици беше това да се съсредоточат повече върху eTwinning и да се отдалечат от другите социални медии. Това им помогна съществено да поддържат добри навици в новата си учебна среда. Всяка сутрин изпращам на учениците ми информация за работата им за деня и ги насърчавам да я свършат, като използват платформата. Концентрираме се върху тези четири умения, когато преподаваме английски като чужд език: слушане, четене, писане и говорене.

Като част от уроците ни добавихме нова страница в нашия TwinSpace, озаглавена COVID19, където учениците си взаимодействат със своите европейски връстници и обсъждат текущата ситуация. Също така избрахме срядата за специален ден за нашия eTwinning проект и тогава се свързваме по мрежата с нашите връстници на европейско ниво.

Тази страница включва 3 подстраници:

  • Устни архиви с впечатления на учениците за това как се е променило ежедневието им от началото на карантината;
  • План на урок на испански - проектно-базирана тема за преподаване на английски като чужд език.

archives

За да помогна на учениците, се опитвам да включа дейности като изучаване на текстове на песни, работа с 3D обекти, гледане на видеоклипове с голямо влияние или играене на Kahoot в качеството му на инструмент за оценка. Това дава възможност на учениците да останат свързани с връстниците си в и извън класната стая. Те остават мотивирани както в своето индивидуално обучение, така и в проектната си работа с другите.

Кармеле Лопес де Абетцуко от Басаури, Страната на Баските, учител от 20 години

По време на тази криза се доказа, че аз и моите ученици сме по-добре подготвени от учениците и учителите, които не са имали опит с иновативни проекти като eTwinning.

Прекарвам цялата сутрин, преподавайки онлайн. Свързвам се с учениците ми в „реално време“, изслушвам притесненията им и отговарям на всякакви евентуални въпроси. Опитвам се да ги окуража и да ги успокоя, ако имат някакви притеснения или се безпокоят. Въпреки че тази система за обучение е изцяло нова за мен и моите ученици, аз се чувствам щастлива от отношението им към нея.

Добавих страница в рамките на моя проект, която се фокусира върху текущата ситуация.

Разказвам им за собствените си преживявания, споделям аспекти от личния ми живот и се опитвам да съм съпричастна, разказвайки шеги и анекдоти и споделяйки положителните аспекти от това ограничение: „Можете да спите повече, не губите време в път от вкъщи до училище, можете да прекарате повече време със семейството си, можете да имате повече време за четене или за гледане на любимите ви филми или телевизионни сериали, можете да усвоите ново умение, използвайки онлайн клипове - например готвене, печене, плетене, аеробика, йога, различни чужди езици“ и т.н.

Благодарение на Flippity и Classtools създадохме флашкарти, викторини, лов на съкровища или ескейп стаи, хронологични справки, търсене на думи, кръстословици, анаграми, бесеница, игри от типа на Mad-libs и т.н.

Най-важното е, че посредством нашите текущи eTwinning проекти можем да продължим да общуваме с останалата част от Европа, нещо, което при сегашните обстоятелства е безценно. eTwinning ми предоставя възможност да продължа да общувам не само с учители от различни европейски страни от настоящите ми eTwinning проекти (от Португалия, Литва, Чехия и Дания), но и с учители от предишните (северна и южна Италия, Белгия и Гърция). Отношенията между еТуинърите са професионални, но и лични. Същото е и при учениците. Някои от тях са приятели, а не само съученици.