article image

Знакът „eTwinning училища“ се възобновява

Време е да се подготвим за възобновяване на знака „eTwinning училища“!

От 2018 г. насам вече има училища, получили знака „eTwinning училище“. След няколко години наблюдение Централното звено за координация на eTwinning, в сътрудничество с националните звена за координация, реши да актуализира процеса на кандидатстване и изискванията за получаване на знака.

Процедурата за кандидатстване ще бъде отворена през есента на 2022 г. За да отговорят на изискванията за кандидатстване, училищата ще трябва да изпълнят следните предварителни условия:

  • училището е регистрирано в eTwinning от повече от две години (т.е. преди 1 септември 2020 г. или по-рано),
  • в училището работят най-малко трима eTwinning учители, които са участвали в проекти, професионално развитие или други eTwinning дейности след 1 септември 2020 г.,
  • след 1 юли 2020 г. училището е участвало в най-малко един европейски eTwinning проект, който е получил Национален знак за качество.

Новата процедура за кандидатстване ще наблегне върху принципите на мисията на eTwinning училищата и от учителите ще се изисква да докажат как училището прилага или ще прилага на практика основните ценности на мисията, а именно:

Насърчаваме всички eTуинъри, които са заинтересувани да кандидатстват за първи или пореден път за знака „eTwinning училище“, да се запознаят с мисията на eTwinning училищата.

Централното звено за координация на eTwinning приканва всички заинтересовани eTуинъри да се възползват и да разширят дейностите, които са в съответствие с принципите на мисията, и да се подготвят за кандидатстване: eTwinning се нуждае от вас!