article image

Нов проектен комплект за ОГРДВ: S.T.E.A.M.-tastic

Новият проектен комплект е тук! eTwinning с радост обявява, че S.T.E.A.M.-tastic – проектен комплект, посветен на образованието и грижите за ранна детска възраст (ОГРДВ), е вече наличен.

Образованието и грижите в ранна детска възраст е една от основните области на образованието и да се инвестират научни изследвания, ресурси и енергия именно в нея е от съществено значение за хармоничното развитие на децата, особено на тези от райони в неравностойно положение. Началото на живота е най-критичният период за развитието на мозъка и е силно определящ фактор за резултатите по-късно в живота. Според Европейската комисия работещите в сферата на ОГРДВ всъщност са факторът, който оказва най-голямо влияние за благосъстоянието, обучението и развитието на децата.

Поради тези причини образованието и грижите в ранна детска възраст е един от приоритетите на eTwinning – най-голямата общност от учители в Европа.
Това може да се види чрез инициативи като състезанието за Европейските награди на eTwinning, което е висша форма на признание за образователните проекти. През 2019 г. беше добавена нова възрастова категория – до 6-годишна възраст. По този начин европейските учители се насърчават да създават нови качествени проекти за ученици в предучилищна възраст. Признаването и награждаването на усилията и инициативите на учителите е необходимо за постигане на целта за развитие на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст в Европа.


eTwinning продължава да подкрепя ОГРДВ и извън конкурса за европейски награди. Например, между 29 септември и 1 октомври тази година ще бъде организиран семинар за професионално развитие за работещите в ОГРДВ. Той ще бъде посветен на профила на учителите в сферата на ОГРДВ и интердисциплинарните и мултидисциплинарните подходи, които те могат да прилагат, по теми като развитие на компетентност в областта на медийната грамотност в предучилищна възраст, STEAM подходи и работа в екип.

Новият комплект за ОГРДВ, S.T.E.A.M.-tastic, се базира на STEAM образованието, като изследва различни теми чрез науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката. Поради това проектът предлага на участниците междупредметен опит, който им позволява да се включат в приобщаващо образование чрез прилагането на подходи за решаване на проблеми. Към всяка тема трябва да се подхожда от всичките пет гледни точки, като се организират дейности съвместно с международните партньори, така че участниците да развият цялостно разбиране за предложената тема. 


Можете да намерите проектния комплект тук

Надяваме се това да ви е вдъхновило да създадете свой качествен проект в сферата на ОГРДВ!