article image

Приятели на eTwinning: Terre des Hommes

Terre des Hommes (TDH), международната федерация, която работи в полза на правата на детето и се бори за справедливо развитие без расова, религиозна, политическа, културна или основана на пола дискриминация, е приятел на eTwinning.

Името „Terre des Hommes“ e вдъхновено от автобиографичната книга на Антоан дьо Сент-Екзюпери и избрано от създателя на Terre des Hommes, Едмунд Кайзер, за организацията. В „Terre des Hommes“ авторът прави няколко препратки към някои ключови концепции: отговорността на всеки за изграждането на един по-добър свят, необходимостта от сътрудничество помежду ни и потенциала, присъщ на всяко дете да развива множество таланти, ако е защитено, обгрижвано и обичано.

Основната мисия на Terre des Hommes е да гарантира, че правата на децата се прилагат на практика и да предостави възможност на децата и младежите активно да оформят обществата, структурите и нагласите.

Застъпничеството на Terre des Hommes произтича директно от живота и възгледите на децата и техните общности, чиито човешки права са нарушени.

„За всяко дете - детство. Всеки млад човек – овластен. Всяка общност – ангажирана.“

През тези години TDH и eTwinning изградиха здрави взаимоотношения на сътрудничество. И действително организацията участва активно в годишната конференция на eTwinning през 2017 г. в Малта, годишната конференция на eTwinning през 2018 г. в Полша и годишната конференция на eTwinning през 2019 г. във Франция. Тя проведе работния семинар „Добро управление и демократично участие“. Работният семинар представи методи, които да направят младите хора чувствителни към гражданството и да ги накарат да участват в пространствата за вземане на решения.

eTwinning и Terre des Hommes имат много общо, особено в годината, посветена на изменението на климата и екологичните предизвикателства. Споделената им цел е да се гарантира, че всяко дете има възможност да израсне в безопасна среда, да има достъп до подобаващо образование, да води здравословен живот и да се развива положително за в бъдеще.

Освен това както eTwinning, така и Terre des Hommes са изправени през извънредното положение във връзка с Covid-19 и осигуряват подкрепа в рамките на съответните си области на експертиза. В такъв исторически момент е дори още по-трудно да се гарантира конкретното зачитане на правата на децата.

Децата и семействата от най-бедните слоеве на обществото по света имат по-малка възможност да се предпазят от Covid-19. Твърде много хора са принудени да живеят в неподходящи условия, а всеки трети по света няма основни съоръжения за миене на ръце вкъщи. Стойностите нарастват до почти 3 от 4 домакинства в най-малко развитите страни по света. За децата може да се окаже все по-трудно да посещават училище или да продължат обучението си от вкъщи по време на тази криза. TDH се стреми да адаптира услугите си, за да работи в тази нова реалност, и да осигури колкото се може повече съдействие на децата и младите хора.

Terre des Hommes също така продължава да подкрепя децата и младите хора в Европа. В Ломбардия, Италия, организацията отвори безплатна телефонна линия с психолози в подкрепа на докторите, които работят с уязвими семейства по време на пандемията. Организацията също така създаде ръководство, достъпно на шест езика, за насърчаване на психичното благополучие и предотвратяване на стреса при децата в карантина.

В тези трудни дни наш приоритет остават правата и благополучието на децата и младите хора, на които служим. Макар че дългосрочното въздействие, което тази криза ще окаже върху тях, все още е непредвидимо, ние имаме готовност да ги подкрепим, защитим и овластим доколкото можем.

Повече от 50 години TDH подпомага стотици хиляди деца да упражняват правото си на достоен живот. Осигурява им здравни грижи, образование, средства за живот и защита срещу злоупотреби, експлоатация и насилие. Организацията винаги се е борила за насърчаване на правата на човека, положителните промени и схващането за детето като личност, чието достойнство трябва да бъде зачитано напълно.