article image

Приятели на eTwinning: Детектори на лъжата

Отличеният с награда проект Детектори на лъжата (Lie Detectors), който цели да превърне учениците на възраст между 10 и 15 години в мощни детектори на лъжата и критични мислители, е приятел на eTwinning.

Кое е истинско? Кое е фалшиво? Става все по-трудно да направим разлика. В днешно време всеки, който има достъп до телефон или компютър, може да публикува информация онлайн. Тъй като все повече хора използват социални медии и други онлайн източници, е още по-важно всички ние, особено децата, да се научим да осмисляме това, което четем онлайн.

В един свят, в който има все повече пропаганда и изопачени факти онлайн, Детектори на лъжата помага на децата да разберат новинарските медии, да правят информирани избори и да устояват на натиска от страна на връстниците, докато изграждат мирогледа си. Проектът се осъществява в Австрия, Белгия и Германия, а скоро и в други държави.

Детектори на лъжата работи в тясно сътрудничество с журналисти и учители, за да създаде незабравими преживявания в класната стая и трайна информираност за собственото участие на децата в социалните мрежи. Той използва журналисти и подбрани медийни експерти, за да изнасят сесии в час, като ги набира предимно сред възпитаниците на признати журналистически училища.

Концепцията за преподаване е убедителна, защото не само говори за фалшивите новини, но и откровено адресира нашите слабости като журналисти. Научих поне толкова от децата, колкото те (надявам се) от мен.
(Свен Кноблох, професор по медийно образование в университета в Лайпциг)

За своята страхотна работа, извършена в сферата на образованието, проектът беше отличен от Европейската комисия с Европейска награда за цифрови умения за 2018 г. Наградите се дават, за да покажат инициативи, които развиват цифровите умения на европейците в училище, на работното място – за ИКТ специалисти, за момичета и жени - и в обществото като цяло.

Детектори на лъжата и eTwinning изградиха здрави взаимоотношения на сътрудничество през последната година. Проектът участва в дейностите на Пролетната кампания на eTwinning и Седмиците eTwinning 2019 за демократично участие. Той проведе едночасов семинар, който целеше да предостави на учителите необходимите инструменти за справяне с фалшивите новини и за интегриране на новинарска грамотност и проверка на източниците в разговорите в клас. Онлайн семинарът: „Справяне с дезинформацията в класните стаи“ беше насочен към учителите и преподавателите, които работят с ученици на възраст 10-15 години.