article image

EUROPEANA - културно наследство на една ръка разстояние!

Приятелят на eTwinning Europeana е на мисия да подпомогне сектора на културното наследство в неговата дигитална трансформация. Като член на мрежата от приятели EUROPEANA разработва опит и знания, инструменти и политики, които приветстват дигиталната промяна, поощряват партньорските отношения и насърчават иновациите.

Europeana предлага безплатен достъп за всички, които проявяват интерес и страст към културното наследство. Нейният непрекъснато нарастващ каталог в момента наброява повече от 50 милиона произведения в рамките на 3500 участващи културно-исторически институции (библиотеки, музеи, архиви и галерии). Тези ресурси са безплатни за всички, като позволяват на интересуващите се да използват културното наследство за образование, научноизследователска дейност, творчество и отдих.

Работата на Europeana допринася за утвърждаването на едно по-отворено, знаещо и творческо общество и далеч надхвърля самото събиране и показване на нейните безброй ресурси. Като приятел на eTwinning Europeana непрекъснато полага усилия да споделя инструменти, опит и знания с еТуинърите, като по този начин илюстрира своето богатство чрез лесно адаптиране към почти всяка годишна тема.

През 2018 г., когато eTwinning разгледа задълбочено културното наследство, Europeana проведе работен семинар по време на годишната конференция на eTwinning относно използването на дигитално културно наследство в преподаването. През 2019 г., когато eTwinning се фокусира върху демократичното участие, по време на годишната конференция Europeana прикани еТуинърите да се замислят сериозно за критичното мислене и използването на първоизточници. Илюстрирайки ефективни техники за разпознаване на фалшиви новини и формиране на независимо мнение, Europeana подготви еТуинърите да приветстват и да работят по темата „Медийна грамотност и дезинформация“ през 2021 г. Няма недостъпна тема за Europeana, която обсъди устойчивото развитие чрез гражданство по време на годишната конференция, когато еТуинърите научиха за изменението на климата и екологичните предизвикателства през 2020 г.

Europeana Classroom е една от специалните образователни инициативи, които осигуряват ангажиращи инструменти и възможности за развитие на потенциала на професионалистите с повече от 400 учебни ресурса, видео урока, приложения и игри. За да сближи културното наследство и младите поколения, Europeana организира най-различни състезания, като например Transcribathon и GIF IT UP, което предизвиква хората да използват повторно дигитализирани материали за културно наследство, за да създават и споделят уникални гифове. Със своите дейности Europeana подкрепя Плана на ЕС за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.), осигурявайки многообразно и достъпно висококачествено дигитално образование.

Интересувате се от създаването на собствена галерия? Регистрирайте се в Europeana и дайте изява на творчеството си!