article image

eTwinning в Молдова – креативност по време на затворените училища

В Република Молдова учителите обучават учениците си дистанционно, което изисква много търпение, време и креативност. Тяхното мото е „Отдалечени – но заедно в eTwinning“.

В това трудно време учителите трябва да намерят начини и методи, които да им помогнат да продължат да преподават на учениците. Този процес изисква постоянство, мотивация, участие и креативност.

Днес технологиите играят важна роля в образованието, тъй като са лесно достъпни, но участието в eTwinning има дори още по-голямо предимство. Учителите в Молдова се интересуват много от онлайн сътрудничество и това им помогна доста при преминаването от преподаване лице в лице към онлайн обучение на учениците.

Учителите в Република Молдова бързо идентифицираха достъпните в платформата eTwinning инструменти, които могат да използват за създаване на виртуална класна стая, заедно с разнообразни web 2.0 инструменти. За целта те решиха да използват eTwinning и TwinSpace, тъй като това им позволява да продължат процеса на обучение и оценяване, като общуват с учениците и с техните родители.

Олга Журавски, учителка по математика от държавния теоретичен лицей Andrei Straistă в Нови Анени, създаде eTwinning проекта „Математика за всички“ (Matematica pentru toți).

Проектът е създаден и посветен изцяло на продължаване на изучаването на математика по време на COVID-19. TwinSpace на този проект е виртуална класна стая, което ни помага да си сътрудничим и да си взаимодействаме асинхронно. Екипът ни се състои от шест учители по математика от Република Молдова и Румъния и нашите ученици от 9 и 10 клас. В тази виртуална класна стая имаме възможност да създадем страница за всяка тема и да публикуваме съдържанието на различните теми и тестове.

Освен това включваме видео ресурси и други допълнителни материали, достъпни в интернет, което също помага за обучението на учениците по алгебра и геометрия. В раздел „Материали“ създадохме папки за домашното на учениците. TwinSpace служи като портфолио за съхраняване и запазване на съдържанието на уроците за дълго време.

Друга учителка по математика, Людмила Кожокар, от държавния теоретичен лицей Gaudeamus в Кишинев, разработи проект, който превърна съответния TwinSpace във виртуална класна стая.

Когато eTwinning проектът „Виртуална класна стая“ беше одобрен, незабавно започнах работа с учениците. Виртуалната класна стая е съответният TwinSpace и предлага най-различни възможности. Успешно ги използвам всичките, за да бъде онлайн сътрудничеството с учениците по-привлекателно, интересно и разнообразно.

Платформата ни позволява да качваме образователни ресурси за учениците, включително най-различни материали, а също така включваме игри и тестове в TwinSpace. Освен това платформата ни предоставя възможност да общуваме с тях онлайн във форума и в чата.

Учете с eTwinning, подобрете уменията си и останете свързани.