article image

eTwinning – у дома с общността на училищата в Европа

Как eTwinning помага на учителите и образователната общност сега, когато училищата в Европа са временно затворени в отговор на пандемията от COVID-19?

stayathome

През последите 15 години eTwinning „откърми“ една общност за училищата в и извън Европа във внимателно систематизирано онлайн пространство, приветстващо учителите и преподавателите, които проявяват интерес да работят заедно. През годините тази общност насърчи почти 800 00 еТуинъри да си сътрудничат, да споделят опит и да използват дигитални инструменти, за да създават проекти със своите ученици. Най-важното е, че eTwinning им позволи да излязат извън пределите на класните стаи и да се срещнат със света навън. Тъй като учителите играят основна роля при преминаването на училищата от физически към дигитални пространства, eTwinning разширява своята подкрепа, за да отговори на текущите им потребности.

За първи път, и само за този конкретен период, eTwinning позволява на учителите от едно и също училище да работят заедно по проект. Това ще даде възможност на учителите да използват TwinSpace със своите ученици като виртуална платформа за участие в класни дейности. Въпреки че вътреучилищните проекти са нещо ново с цел адаптиране към тези безпрецедентни времена, европейските проекти продължават да бъдат в основата на eTwinning. Сега повече от всякога учителите могат да намерят за мотивиращо да си сътрудничат с колеги от други страни, търсейки съвместни решения на еднакви предизвикателства. Националните звена за координация и Партньорските агенции за подкрепа от 44-те eTwinning страни също се ангажират активно на национално ниво, подкрепяни от мрежата от посланици на eTwinning. Те създават и провеждат онлайн събития като семинари, обучителни събития и учителски срещи, където учителите са поканени да обсъждат идеи и др.

На 20 април eTwinning ще стартира групата eTwinning at Home – eTwinning in times of school closure (eTwinning у дома – eTwinning по време на затворените училища) с колекция от вдъхновяващи материали, събрани от цялата общност. Специализираните страници ще включват отзиви от учители, съвместни онлайн дейности, уроци по най-различни теми и някои практически примери за дейности от подбрани проекти. Регистрираните еТуинъри също така могат да посещават онлайн събития, за да разберат и да споделят как се справят с дистанционното преподаване.

Порталът на eTwinning продължава да бъде прозорец за общността, който дава гласност на учителите. Надяваме се, че техните истории ще послужат като вдъхновение, ще предложат сила и решителност и ще разпространят едно ясно послание: Не сте сами.

Интересувате ли се от още?