article image

eТуинъри, имаме нужда от вашия експертен опит в областта на цифровото образователно съдържание

Цифровото образователно съдържание е основна част от качественото цифрово образование, наред със свързаността, инфраструктурата, платформите и развитието на цифрови умения и компетентности.

Създателите на европейските политики биха искали да опознаят ситуацията по-добре и да разберат нуждите на учителите преди да предприемат някакви стъпки.

Вие бяхте първите, които реализираха преминаването към онлайн преподаване по време на локдауна заради COVID. Сега вие сте първите, които усещат промените в уменията и навиците при използването на цифрово образователно съдържание. Вие най-добре знаете какъв тип цифрово образователно съдържание е подходящо за вашите уроци онлайн или в клас. Имате опит и идеи как то може да работи по-добре.

Комисията стартира План за действие в областта на цифровото образование за периода 2021-2027 г. Той съдържа 14 действия в подкрепа на адаптирането на системите за образование и обучение на държавите-членки на ЕС към цифровата ера. Създаването на Европейска рамка за съдържание, предназначено за цифровото образование е едно от тези действия. 

Отдел „Цифрово образование“ разработи лесен въпросник, за да събере мненията, опита и очакванията на eTwinning учителите в ранна детска възраст, началното и средното образование. Попълването му ще отнеме около 15 минути от вашето време. Вашите отговори ще бъдат включени и в проучване на тема „Варианти на политиката за цифрово образователно съдържание в ЕС“, планирано за 2022 г.

Този въпросник касае формалното образование, не ученето през целия живот или неформалното учене, а географският му обхват са държавите, участващи в програмата „Еразъм“.

Въпросникът е достъпен на EUSurvey и ще бъде отворен до 15.12.2021.