article image

eTwinlandia: опознавателно пътуване из демократичното

Добре дошли в eTwinlandia! Искате ли да пийнете кафе в Kindness Village? Или чаша чай в Connect Town? А какво ще кажете за еднодневна екскурзия от Influenceville до Supportville? Объркани сте? Не се тревожете – президент Т. Уинспейс с радост ще ви разведе наоколо!

eTwinlandia е активност, създадена специално, за да приложи на практика демократичните ценности. Тя беше използвана по време на мрежовата дейност от Годишната конференция на eTwinning през 2019 г. Гражданин на eTwinlandia е намерил отдавна изгубен къс от емблемата на страната – т. нар. Ostraka. За два дни почти 600 участници, повечето от които учители, влязоха в ролята на напълно ангажирани граждани на eTwinlandia с една задача за решаване – да се определи кое село ще бъде законният пазител на Ostraka. Когато пристигна, всеки участник получи инструкции относно своята роля и селото, от което е част, заедно с пет правила на eTwinlandia. По време на конференцията участниците бяха насърчени да работят демократично по възможно решение. След това победителят беше избран чрез демократичен процес по време на заключителните сесии, получавайки най-многото гласове.

Scientix

В годината, в която eTwinning разглежда задълбочено демократичното участие, пътуването до въображаемата страна eTwinlandia предостави на участниците пример от първа ръка за демократичните процеси и за начина, по който те се осъществяват. Целта на дейността беше да се придобие представа за ползите от прилагането на принципите на активното гражданство в класните стаи и за техните последствия върху демократичните общества посредством завишеното участие и засилената осведоменост на учениците.

Принципите на демократичното участие са неразделна част от eTwinning. eTwinning предоставя възможност на учителите, учениците, родителите и местната общност да участват активно в редица eTwinning проекти, кампании и възможности за професионално развитие.

eTwinlandia вече е на разположение за всички, които проявяват интерес да приложат своите демократични знания и принципи на практика.

Scientix