article image

Изменение на климата и екологични предизвикателства; адресиране на тазгодишната тема на eTwinning у дома

Много учители проявяват голям интерес към Covid-19 и тази ситуация диктува методите им за преподаване. Ние обаче с удоволствие ви информираме, че тазгодишната тема на eTwinning продължава да вдъхновява дейности и проекти.

Рита Невес от Португалия обяснява как подкрепя учениците си виртуално и как им помага да размишляват относно изменението на климата и неговите последици, докато са вкъщи.

Рита Невес е учител в Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade в Алмада, град на западния бряг на Португалия, и има повече от 30 години педагогически стаж.

Rita

eTwinning подобри и завиши педагогическите практики в моето училище. Бяха въведени иновативни педагогически методи и ИКТ инструменти, които направиха обучението по-динамично и смислено за учениците. Споделянето на знания и засилването на съвместната работа в междудисциплинарни екипи повиши качеството и успешността на обучението.

Моите ученици са по-активни в клас и подобриха междукултурните и комуникативните си умения, което се отрази положително върху академичните им резултати.

Също така eTwinning проектите помогнаха за развитието на различни умения за 21-ви век, като например самостоятелност, критично мислене, гражданство и творчество.

Сега, когато училищата са затворени, учителите насърчиха учениците си да работят от вкъщи и ги помолиха да свършат различни дейности. Ситуацията - затваряне на училищата, дистанционно обучение и социална изолация – разстройва учениците.

Благодарение на eTwinning проекта ни разработихме учебни дейности в нашия TwinSpace. Това предостави възможност на учениците да подобрят езиковите и междукултурните/междуличностните си умения, като си сътрудничат на международно ниво и поддържат контакт с другите.

Учениците бяха поканени да участват в чат сесии („Срещи за борба с коронавируса“) с техните европейски партньори два пъти седмично, за да се подкрепят взаимно през този период. Те са много активни в чат сесиите - споделят възгледите и притесненията си със своите връстници и ги опознават по-добре, обсъждайки как прекарват времето си по време на социалната изолация.

Предвид тазгодишната тема на eTwinning реших да подтикна моите ученици да поразмишляват относно въздействието върху околната среда и намаляването на замърсяването на въздуха по време на карантината.

Като за начало ги помолих да сравнят сателитни снимки на Земята преди и след пандемията от Covid-19 и да изчислят своя въглероден отпечатък, да съпоставят резултатите си да помислят как могат да намалят собствения си отпечатък.

След това приканих учениците да попълнят таблица с причините за изменението на климата и с последиците от него. Като част от това те трябваше да изброят екологични проблеми и в последствие да представят решения на тези проблеми в дискусионния форум. Финалната им дейност беше да създадат плакат за Деня на Земята през 2020 г.

Рита обаче не е единствена. Много други португалски учители напомнят на своите ученици за значимостта на изменението на климата и екологичните предизвикателства.

Самуел Бранку, учител с 23 годни педагогически стаж, продължава да работи с учениците си по различни проекти, свързани с изменението на климата, рециклирането и роботиката.

samuel

В едно от партньорствата нашето училище трябва да потърси решения за по-чисти океани, използвайки роботика. По време на карантината на учениците беше възложено следното домашно: да изследват и идентифицират основните причини за замърсяване на океаните, да помислят за игра, която да развие чувствителността на хората по темата, да изготвят брошура и да подберат видеоклипове, които помагат на хората да се информират за замърсяването на океаните. Благодарение на eTwinning учениците бяха помолени да обменят информация с европейските си връстници. По този начин те имаха възможност да разберат как културата и навиците на всяка държава могат да доведат до различни стратегии.

Ана Кристина Фигейредо, учител с 22 години педагогически стаж, придаде нов смисъл на своя eTwinning проект и разбра напълно какво означава да бъдеш част от един взаимосвързан свят.

ana

Тази година нашият проект се казва Going Global for a Sustainable Planet. Когато избрахме тази тема, не знаехме, че „глобален подход“ скоро ще има съвсем друг и дори по-уместен смисъл. eTwinning ни помага да останем свързани с останалия свят, доказвайки, че дори да сме в трудна ситуация, нещата продължават да се движат и ние ще преодолеем тази пандемия, ще продължим да си сътрудничим и да живеем заедно по-добре от всякога.

Естефания Пирес, учител с 24 годишен педагогически стаж, продължи да мотивира своите ученици, като създаде проект относно опазване на океаните.

estefania

В рамките на eTwinning проекта Go Fish разработихме история, свързана с темата за отпадъците и тяхното въздействие върху морските екосистеми. Проведохме видеоконференция в Zoom с изследователи от научно-изследователския център SERMARE към университета в Коимбра. В първата част на проекта учениците и семействата им създадоха разработка, свързана с морските животни и също така споделиха в социалните чатове какво правят по време на карантината.

За да обогатите педагогическата си практика в това време на изолация, можете да се присъедините към безплатния онлайн курс Addressing the Climate Crisis in Your Classroom. Този курс ще ви помогне да разберете научните доказателства, които стоят зад изменението на климата и как да ги използвате в клас чрез иновативни проекти и дейности.

MOOC