article image

eTwinning училище в малко градче визионер

CEIP Encarnacion Ruiz Porras е училище, разположено в Мариналеда, малка община в провинция Севиля.

Историята на Мариналеда е завладяваща. Малкото андалуско село е международно известно със специалната си социално-политическа структура, помогнала на неговата общност да остане силна и просперираща през годините на общи несгоди.

Училището Encarnacion Ruiz Porras се радва на същия успех като селото. Училището, макар и в селски район, наброява 20 учители и 200 ученици и е носител на Знака „eTwinning училище“ от 2018 г. насам. По време на настоящата пандемия училището, въпреки несгодите, остана вярно на своята кауза, предоставяйки непрекъснато образование в селото. 

school

Салвадор Паес Родргес, учител с 19-годишен стаж, споделя своя опит от работа в подобно училище в селски район. 

Учениците, които са ограничени вкъщи поради Covid-19, получават материала чрез Google Classroom, а също и допълнителен материал под формата на видеоклипове и записки, обясняващи дейностите.  

За щастие по-голямата част от учениците ходят на училище и можем да работим в клас, спазвайки правилата, за да избегнем пандемията. Разработихме план за действие, който цялата образователна общност трябва да спазва от началото на академичната 2020-21 година.

Координацията между мен, моите партньори и родителите се осъществява чрез онлайн срещи. Темата на съответната среща зависи от дейностите или предполага коментиране на някои аспекти, свързани с домашното или с нова информация от училището. 

Twinspace е моята виртуална класна стая, мястото, където учениците ми могат да работят заедно, а също и с останалите партньори по проектните дейности. Несигурността, свързана с това, че днес работиш в училище, а утре може да се наложи да го направиш от вкъщи, предполага много по-ранно планиране на дейностите и съобразяване с крайните срокове. За щастие работим съвместно по активните проекти, възползвайки се от събитията, за да организираме срещи чрез eTwinning Live. 

school

Най-добрият начин да подготвя урок за моите ученици при тези обстоятелства е да използвам инструментите, които дигиталните ресурси предлагат - както за създаването на дейности, така и за оценяването им. Тук Twinspace е изключително важен, защото можете да организирате дейностите по страници и подстраници и да добавяте според темата на работа. Освен това Twinspace предлага възможността за създаване на Twinboard или дебат за всяка от страниците, за да се получи обратна връзка не само от учениците, но и от учителите.  

Да вземем за пример нашия eTwinning проект Travelling in a yellow submarine (Пътешествие с жълта подводница), в който много от партньорите работят от вкъщи поради периода на изолация. Този проект е своеобразно виртуално пътешествие из партниращите си страни по проекта с основна тема Бийтълс, тяхната музика и тяхното влияние през годините. Искаме да отворим вратите на училищата и часовете ни за другите европейски училища, да се вдъхновим от музиката на Бийтълс за всичко, което ни обединява, и да работим заедно, сътруднически си и участвайки активно. 

school

И не на последно място, обичам да поддържам мотивацията на учениците, като им поставям предизвикателни задачи и дейности. Учебният им процес трябва да им се струва като игра. Проявата на креативност при подготвянето на крайния продукт е много по-важна отколкото самия резултат от дейността.