article image

Годишната тема за 2020 г. – Изменение на климата и екологични предизвикателства

За eTwinning 2020 е годината, посветена на изменението на климата и екологичните предизвикателства.

„Целта ни е да съгласуваме икономиката с нашата планета, да съгласуваме начина, по който произвеждаме, начина, по който консумираме, с нашата планета и да направим така, че това да работи за нашите хора.“
Урсула фон дер Лaйен, председател на Европейската комисия

Подкрепяйки Европейската зелена сделка, eTwinning утвърждава, че днешните ученици са възрастните на утрешния ден, които най-вероятно ще изпитат последиците от изменението на климата. Ето защо е наложително да се научим да живеем устойчиво, за да противодействаме на изменението на климата и на другите екологични предизвикателства.

Участващите в eTwinning училища могат да предоставят на учителите необходимите знания и информация, за да им помогнат да разсъждават относно изменението на климата и да накарат учениците да разберат последиците от това колкото се може по-рано. Ние също така вярваме, че учителите и техните ученици играят важна роля за повишаване на осведомеността относно предстоящите промени, с които ще се сблъска човечеството през следващите години вследствие от изменението на климата.

Ето защо през цялата тази година фокусът на eTwinning ще бъде върху това да подпомогне този процес, като направи учениците по-осъзнати потребители. По този начин те ще придобият нови нагласи, ще научат за правилните избори и ще направят по-екологосъобразни избори.

Благодарение на посветените на тази тема проекти учениците ще развият своите компетенции в областта на науката, технологиите и инженерството. Това ще им помогне да разберат промените вследствие от човешката дейност и ще ги научи за отговорността, която носят като отделни граждани. Изучаването на гражданските компетенции и способността да се държат като отговорни граждани и да участват пълноценно в гражданския и социалния живот също ще бъдат една от целите тази година.

И накрая, използвайки своите креативност, критично мислене и умения за решаване на проблеми, за да си сътрудничат и да превръщат идеите за опазване на планетата в действие, учителите и учениците ще формират и умения за предприемачество.

Научете повече за темата на 2020 г., прочетете проектните комплекти Let Us Green Again и Take Action for the Future.