article image

Акценти от eTwinning групите през 2019 г.!

През 2019 г. групите в eTwinning Live продължиха да се разрастват и да привличат нови членове. В края на 2019 г. имаше повече от 3500 активни групи, включващи 130 000 еТуинъри.

Благодарение на eTwinning групите, учителите имат възможност да споделят своя опит, да разпространяват добри практики и да се свързват с други учители в и извън Европа. Темите на тези групи варират от обучение по природни науки до езиково обучение и включват ресурси, нови методологии и стратегии за преподаване.

През 2019 г. над 700 еТуинъри се включиха в проучване на eTwinning групите. Най-често срещаните причини за това учителите да създават групи са: да споделят добри практики и дейности помежду си, да общуват с други учители от техния регион и да споделят резултатите си от проекти по Еразъм+.

Специалните групи“ се ръководят от еТуинъри по най-различни теми. В момента има 14 активни специални групи, нaсочени към конкретни теми, като например английски като втори език, електронна безопасност и екологично образование. Всяка специална група задава на учителите дейности и задачи за сътрудничество и обсъждане. Заедно тези специални групи са привлекли повече от 84 000 еТуинъри през 2019 г.

Модераторите на специалните групи са видни членове на общността на eTwinning и активно организират онлайн семинари, изнасят презентации по време на онлайн конференции и създават материали за еТуинърите, като например „Наръчникът за модериране“, който ще бъде публикуван в началото на 2020 г.

Virgilio беше група, създадена първоначално специално за новите еТуинъри. Тя обаче вече включва информация за еТуинърите, които имат някакъв опит с eTwinning, но биха искали да научат повече и могат да предложат подкрепа на еТуинърите като цяло.

Тазгодишната тема за демократичното участие също беше застъпена в груповите дейности. В специалната група Game-based Classroom (Игрова класна стая) учителите създадоха съвместна електронна книга за преподаването на демокрация.

Как можете да се присъедините към дадена eTwinning група и да изпробвате всички тези дейности? Много е лесно! Просто влезте в eTwinning Live, отидете в раздел „Групи“, намерете предпочитаната група с помощта на търсачката и се присъединете.