article image

Знакът „eTwinning училище“ – признание за eTwinning училищата

За да се получи признание за работата в eTwinning на ниво училище, вече може да се кандидатства за нов знак – Знак „eTwinning училище“.

Идеята за получаване на признание за извършената в eTwinning работа съществува още от самото начало, като за своите проекти учителите могат да получат Знаци за качество, както на национално, така и на европейско равнище. Тези знаци обаче важат само за проектната работа на отделните учители. За да се получи признание за работата в eTwinning на ниво училище, вече може да се кандидатства за нов знак - Знак „eTwinning училище“.

Идеята, която стои зад този нов знак е, че eTwinning иска да оцени и награди участието, ангажираността и отдадеността не само на отделните еТуинъри, но и на екипите от учители и училищни ръководители в рамките на същото училище.

Получаването на статус „eTwinning училище“ представлява път за развитие с елементи, които могат да бъдат оценени обективно. Това не е състезание, а по-скоро напредък от едно ниво към следващото.

Защо да кандидатствате за Знак „eTwinning училище“?

Наградените училища:

 • Ще имат по-висока видимост на европейско равнище;
 • Ще сформират европейска мрежа от водещи eTwinning училища, за да вдъхновят бъдещото развитие на eTwinning;
 • Ще бъдат признати като лидери в сферата на:
  • дигиталната практика
  • практиката за електронна безопасност
  • иновативните и креативните подходи към педагoгиката
  • насърчаването на непрекъснатото професионално развитие на персонала
  • насърчаването на практики за съвместно обучение сред персонала и учениците;
 • Ще могат да показват Знака „eTwinning училище“ във всичките си рекламни и информационни материали.

Наградените училищни служители и директори ще бъдат поканени да се включат в специализирани програми за професионално развитие.

Критерии

Процесът на получаване на Знак „eTwinning училище“ преминава през два етапа.

Етап едно представлява автоматична проверка на следните три аспекта:

 • Училището е регистрирано в eTwinning от поне две години.
 • Поне двама учители от училището са активни в eTwinning по време на кандидатстването.
 • Налице е европейски eTwinning проект, отличен с Национален знак за качество (в рамките на последните две години от датата на кандидатстване).

Ако дадено училище отговаря на тези изисквания, всички регистрирани еТуинъри в него ще получат покана по имейл да попълнят формуляр за самооценка в eTwinning Live.

Етап две включва попълване – от който и да еТуинър в училището – на гореспоменатия формуляр за самооценка, като се покриват следните шест критерия:

 • Критерий A. Училището трябва да демонстрира дейности, които доказват че учителите/учениците са наясно какво представлява отговорното използване на интернет;
 • Критерий Б. Училището трябва да демонстрира, че в eTwinning дейностите е налице активно сътрудничество между група от трима или повече учители;
 • Критерий В. Училището трябва да демонстрира, че поне две групи ученици в училището участват в eTwinning проекти;
 • Критерий Г. Училището трябва да демонстрира участието на двама негови активни eTwinning учители в едно или повече образователни събития на eTwinning, допринесли за стратегическото развитие на училището;
 • Критерий Д. Училището трябва публично да демонстрира участието си в eTwinning. Например да публикува логото на eTwinning и/или описание на своите eTwinning дейности в уебсайта си или да удостовери присъствието им в документ за училищна реклама/политика или брошура;
 • Критерий Е. Училището трябва да демонстрира, че през годината на награждаването, в рамките му или в рамките на местната общност, са били осъществени дейности, популяризиращи eTwinning.

Срокът за кандидатстване ще бъде от декември 2017 г. до март 2018 г.

Училищата ще бъдат помолени да осигурят доказателства за различните изискуеми критерии, като окончателната кандидатура трябва да бъде заверена от училищния директор/мениджър.