article image

Решете загадките и узнайте тайните на европейското културно наследство!

Стартираме Пролетната кампания на eTwinning с онлайн куест - онлайн игра, в която всички еТуинъри могат да участват и да печелят награди!

Онлайн куестът е част от тазгодишната тема на eTwinning - „Културното наследство на Европа“ - в следствие от призива на Европейската комисия да се почете многообразието на културите в цяла Европа.

Тази година онлайн куестът цели да повиши осведомеността за европейското културно наследство по игрив начин и да популяризира дейностите на eTwinning в училищата.

Онлайн куестът е предназначен за ученици от всички възрасти, групирани в две различни категории: 6-12 години и 12-18 години. Играта е насочена както към новите, така и към опитните еТуинъри. Учителите, които станат победители във всяка от категориите, ще получат награди за своите класни стаи.

Целта на тази игра за търсене на съкровища е да се помогне на професор Олгар да разкодира засечени съобщения, в които се говори ясно за кражбата на европейско културно наследство!

Учителите и учениците ще имат осем седмици, за да решат шест различни загадки и да разгадаят мистериите на европейското културно наследство.

Можете да участвате в играта до 8 май 2018 г.

Престрашете се и се присъединете към онлайн куеста в eTwinning Live! Успех!