article image

Добавената стойност на eTwinning – непрекъснато професионално развитие

eTwinning служи като общност за професионално развитие, предоставяйки възможности на учителите да подобряват своите умения, компетенции и педагогически подходи!

За целта през 2009 година въведохме eTwinning групите и онлайн обучителните събития, последвани от стартирането на eTwinning уебинарите през 2013 г., известни от 2014 г. насам като онлайн семинари. Това са видеоконферентни сесии на живо, където учителите имат възможност да учат, да обсъждат и да разговарят по кoнкретни теми като Съвместното обучение: от теория до практика; Израел-Палестина за по-добро разбиране; Концепцията „eTwinning училище“; Нови рамки, доклади и политики за културно творчество и Значението на емоционалната интелигентност в училище.

През 2017 г. обучителните събития, онлайн семинарите и семинарите за професионално развитие бяха оценени подобаващо от участниците еТуинъри:

„Чудесна възможност за израстване и много идеи за развитие.“

(еТуинър)

„Изумих се от количеството положителна енергия, която струеше от участниците и организационния екип; присъствието на този тип срещи е задължително за преподавателите, ако не за друго, то за да разберат, че има много хора, които искат да направят нещо за училищния живот.“

(еТуинър)

Темите на обучителните събития варират от това да разберем как да интегрираме новодошлите ученици мигранти в ежедневния училищен живот (можете да видите резултатите тук) до това да научим за дигиталното творчество и педагогическата употреба на онлайн инструменти в езиковото обучение (основните резултати съответно тук и тук).

eTwinning учителите смятат, че тези възможности за професионално развитие са от ключово значение за настоящата и бъдещата им работа. От общо 6735 участници в обучителните събития и онлайн семинарите през 2017 г., 58.9% са попълнили формата за обратна връзка след приключване на събитието, в което са участвали. Съответно 93% и 95% от запитаните намират обучителните събития и онлайн семинарите за отлични и много добри!

Satisfaction Rates

Освен това в сравнение с 2016 г. се отчита ръст в участието на учителите както в обучителните събития, така и в онлайн семинарите:

  • Общ брой участници в обучителните събития 2016: 4195 / 2017: 4465 10.5% ръст!
  • Общ брой участници в обучителните събития на eTwinning Plus 2016: 471 / 2017: 648 13.75% ръст!
  • Общ брой участници в онлайн семинарите 2016: 1464 / 2017: 1622 11% ръст!

Регистрирайте се в eTwinning още днес и се възползвайте от възможностите за професионално развитие, които той предлага!