article image

Работен семинар на eTwinning за педагогическите институти

През 2012 година eTwinning стартира инициатива, за да включи педагогическите институти от няколко европейски държави, с цел да предостави знания и разбиране за eTwinning на студeнтите по педагогика.

Инициативата постепенно надрасна първоначалната пилотна фаза и сега обхваща всички страни от eTwinning и eTwinning Plus.

От 2019 г. освен обучителите на учители и студентите по педагогика вече имат достъп до eTwinning Live посредством своята специална роля в платформата.

Инициативата разполага с все повече примери от редица страни, показващи, че въвеждането на eTwinning в обучението на студентите по педагогика е изключително ценно за тях и техните институти. eTwinning предлага практическо приложение на уменията за 21-ви век, проектен и международен опит, и подкрепя приоритетно дигиталното гражданство. Инициативата, свързана с педагогическите институти, е важен приоритет за eTwinning, тъй като тя засяга бъдещите поколения учители в и извън Европа.

През май 2019 г. в Брюксел се проведе семинар на eTwinning за педагогическите институти, който събра нови педагогически институти от всички държави, участващи в инициативата, а също и от страни, които са нови за нея. Целта на този работен семинар беше да се използва съществуващият опит и да се предаде на новите участници.

Събитието се фокусира върху теоретичната основа, свързана с това как eTwinning може да подобри учебния план на педагогическите институти и опита на студените по педагогика, както и върху това как да се подкрепи реализирането на дейности и нови педагогики в училищата с помощта на eTwinning. Всичко това беше представено чрез практически и теоретични семинари, както и чрез презентации на добри практики. 

(Плейлист с видеоклипове от 2018 г. относно инициативата)