article image

eTwinning Plus почита Източното партньорство

eTwinning Plus предлага платформа на училищния персонал от участващите съседни страни с цел сътрудничество и участие в широката общност на eTwinning.

Източното партньорство, създадено от Европейския съюз в Прага, Чешката република, на 7 май 2009 г., е съвместна политическа инициатива, която има за цел да задълбочи и укрепи отношенията между Европейския съюз (ЕС), неговите държави членки и шестте му източни съседи: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

eTwinning Plus беше създаден, за да предостави платформа на училищния персонал (учители, директори, библиотекари и др.) от съседните страни (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украйна) с цел общуване, сътрудничество, разработване на проекти и участие в широката учебна общност на eTwinning.

„Плюс, защото беше допълнение към това, което вече имаме в eTwinning, а също плюс и в смисъл на това, че за всички е от полза тези страни да участват“ заяви Михаел Тойч, (началник на отдел „Училища и многоезичие“, ГД „Образование, младеж, спорт и култура“), подчертавайки добавената стойност на тези държави за eTwinning.

Във видеото по-долу трима представители на Партньорските агенции за подкрепа от Азербайджан, Армения и Украйна разказват за eTwinning Plus. Те подчертават основната роля на eTwinning за създаването на възможности за международно партньорство, програми за професионално развитие за учители, както и иновативни методи и по-ефективни уроци, които правят учениците силно мотивирани и по-креативни.

eTwinning наистина промени начинa на преподаване и учене, предоставяйки на учителите възможността да се свързват с други държави, да намерят нови предизвикателства и да подобрят уменията си.