article image

eTwinning в търсене на „eTwinning училища“!

eTwinning разширява своя обхват - от учителите към училищата: бъдете сред първите европейски eTwinning училища!

Една от основните препоръки от Мониторинговия доклад на eTwinning за 2015 г.[1], който имаше за цел по-широкото участие на училищата, е „да се акцентира върху участието на училищните директори и училищното ръководство, за да се увеличат шансовете eTwinning практиките да повлияят училищната политика и да бъдат интегрирани“.

От октомври 2017 г. вашето училище ще има възможност да се сдобие с официалното название „eTwinning училище“!

Защо да кандидатствате?

  • За да осигурите на вашето училище европейско присъствие и по-голяма видимост на местно, регионално и национално ниво;
  • За да получите признание за работата, свършена от всички служители във вашето училище, които участват в дейности, свързани с eTwinning;
  • За да повлияете политиките: вашето училище ще се превърне в модел за другите училища, както и за регионалните и националните власти.

Готови ли сте?

  1. Вашето училище регистрирано ли е в eTwinning от поне 2 години?
  2. Вашият директор (или някой от училищното ръководство) регистриран ли е в eTwinning?
  3. Поне 2 учители от вашето училище регистрирани ли са в eTwinning?
  4. Тази година участвали ли сте в поне един европейски проект, който е бил награден с Национален знак за качество?

Ако сте отговорили с „да“ на всички тези въпроси, имате право да кандидатствате. Ако не, все още разполагате с няколко месеца, за да предприемете действия, като например да кандидатствате за Национален знак за качество. През октомври 2017 г. всички училища, които отговарят на горепосочените критерии, ще бъдат поканени да кандидатстват за названието „eTwinning училище“!

 

[1]  В проучването участваха 6000 учители.