article image

eTwinning с радост обявява новите проектни комплекти!

Проектните комплекти са полезни инструменти, които ви помагат да генерирате нови идеи и бързо да създавате и управлявате проекти от начало до край. Те представляват подбрани примери за добри практики, които да ви вдъхновят, когато разработвате и провеждате ваш собствен eTwinning проект.

Проектните комплекти могат да ви помогнат да управлявате времето, партньорите и идеите си, като същевременно засилват вашата продуктивност. Тъй като те са налични онлайн, можете да получите лесен достъп до вашите материали и да ги актуализирате навсякъде. eTwinning с радост обявява добавянето на седем нови проектни комплекта, два от които са достъпни и за eTwinning Plus. Понастоящем проектните комплекти се предлагат на 22 езика и обхващат теми, вариращи от работа с ученици бежанци до тазгодишната европейска тема за културното наследство. По-долу е дадено кратко обяснение за всеки проектен комплект:

  • Културно наследство. Дейностите в този комплект са насочени към три основни категории културно наследство: материална култура като паметници, сгради, книги, произведения на изкуството и артефакти; нематериална култура като устни традиции, обичаи, фолклор, език и начин на живот; и природно наследство като природни обекти с културни аспекти.
  • Мигранти и бежанци. Учениците разглеждат историята на миграцията и я сравняват с настоящите миграционни тенденции в Европа. Те анализират историята и литературата, за да поставят събитията от настоящето в перспектива и в исторически и международен контекст. 
  • Направи ме европеец. Дейностите в този комплект се фокусират върху европейските ценности и върху развитието на европейската идентичност. Учениците научават основните ценности на Европейския съюз: зачитане на човешкото достойнство и правата на човека, свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона.
  • Млади предприемачи. Дейностите в този комплект целят да подобрят предприемаческите умения на учениците и пригодността им за заетост. Учениците се учат как да избират работа и как да стартират собствен бизнес.
  • От Stem до Steam. Дейностите в този комплект се съсредоточават върху темите в областта на STEM (наука, технологии, инженерство и математика), както и върху изкуствата, езиците и хуманитарните науки. Комплектът цели да подобри уменията на учениците за критично и творческо мислене и за решаване на проблеми.
  • Изкуството на споделянето - споделянето на изкуството (eTw+). Учениците се запознават с различните видове авторско право и с договорите Криейтив комънс. Те се научават как да се позовават на автора по правилен начин.
  • Свързани истории (eTw+). Kомплектът цели да подобри уменията на учениците за писане, говорене и презентиране. Учениците участват в дейности, които насърчават съвместното обучение чрез обмен на традиционни приказки от техните страни. 

Проектните комплекти предлагат на еТуинърите чудесна възможност за създаване на уникални, споделени учебни изживявания, така че ако искате да разгледате още проектни комплекти и да разберете как да създадете ваши собствени, кликнете тук