article image

Награда на eTwinning за културно наследство

Знаете ли, че девет от десет европейци смятат, че културното наследство трябва да се преподава в училище? През 2018 г. Европа чества своето културно наследство, повишавайки осведомеността и насърчавайки дебата и диалога. eTwinning с удоволствие ще награди учителите, които участват в проекти, свързани с европейското културно наследство.

Европейската комисия ще спонсорира Наградата на eTwinning за културно наследство за проекти, които се занимават конкретно с тази тема. Отличените учители ще бъдат наградени на заключителната конференция по случай Европейската година на културното наследство #EuropeForCulture, която ще се проведе на 6 и 7 декември 2018 г. във Виена по време на австрийското председателство на ЕС.

Как да подходите към културното наследство?

Културното наследство може да бъде разбрано като ресурси, наследени от миналото във всякакви форми и аспекти, включително: материални (сгради, паметници, книги, археологически обекти и много други) и нематериални (обичаи, език и устни традиции, цифрово изкуство, анимации, видео и архиви).

За да подкрепят тази тема, eTwinning учителите трябва да се насочат към популяризиране и споделяне на европейското културно наследство. Техните проекти могат:

 • да повишат осведомеността за общата история и общите ценности;
 • да засилят чувството за принадлежност към Европа;
 • да демонстрират начини за по-добро опазване, подобряване, но и повторно използване и популяризиране на европейското културно наследство като споделен ресурс.

Как да получите награда?

Крайната цел е да се повиши осведомеността за значението на европейското културно наследство, като се използват междукултурни и съвместни образователни практики. Наградата е насочена към проекти, отличени с Национален знак за качество. Още за процеса:

 • Потребителите, които искат да бъдат взети предвид за Наградата на eTwinning за културно наследство, се насърчават да кандидатстват за Национален знак за качество до 30 юни 2018 г.
 • Само проекти, проведени между 1.06.2017 г. и 30.06.2018 г. отговарят на условията за Наградата на eTwinning за културно наследство.
 • Потребителите могат да кандидатстват в една от следните възрастови категории:
  • 6-12
  • 13-19
 • През септември международно жури ще определи двата най-добри проекта.
 • На 6-7 декември създателите на двата спечелили проекта ще бъдат поканени да участват в специалното празненство в Австрия и ще получат трофей като награда за своята работа.

За да ви подпомогнем с идеи, избрахме два примера: „Разликата между „известните“ е от земята до небето“ и „Еврокомикс – опознаване на Европа чрез комикси“.

За повече информация можете да се обърнете към вашето Национално звено за координация.