article image

eTwinning и приятели: BIK (Better Internet for Kids - По-добър интернет за децата)

BIK е приятел на eTwinning, който има за цел да създаде безопасна интернет среда за децата.

Експлозивният растеж на социалните медии, смартфоните и дигиталните устройства променя живота на децата както в училище, така и у дома. Всеки трети интернет потребител по света е дете. Ако от една страна, това е естествена адаптация към развитието на технологиите, която също така осигурява възможности на децата да получат достъп до знания, да общуват и да развиват уменията си, то от друга страна, децата могат да бъдат изложени на вредно съдържание, което не очакват.

latest updates

В тази връзка „Стратегията за по-добър интернет за децата“ предлага редица действия, които трябва да бъдат предприети от Комисията, държавите членки и цялата индустрия, като целта е да се създаде безопасна интернет среда за децата.

Наръчникът на BIK за онлайн услуги цели да предостави ключова информация за някои от най-популярните приложения, социални мрежи и други платформи, които днес често се използват от децата, младите хора и възрастните.

Годишното честване на Деня за безопасен интернет има за цел да повиши осведомеността за по-безопасния и по-добър интернет, където всеки има възможност да използва технологиите отговорно, с уважение, критично и творчески. Кампанията цели да достигне до децата и младите хора, родителите и настойниците, учителите, преподавателите и социалните работници, както и до индустрията, вземащите решения и политиците, за да насърчи всеки да изиграе своята роля за създаването на по-добър интернет.

Освен това като част от проекта SELMA (Social and Emotional Learning for Mutual Awareness - Социално и емоционално обучение за взаимна осведоменост) в Деня за безопасен интернет в началото на февруари беше реализиран и публикуван изследователски доклад, озаглавен „Хакване на онлайн омразата: изграждане на доказателствена база за преподавателите“. Този доклад обобщава основните констатации от една комплексна изследователска програма, осъществена в рамките на проекта SELMA, с цел постигане на цялостно разбиране на онлайн явлението реч на омразата.

BIK е приятел на eTwinning. eTwinning напълно подкрепя Деня за безопасен интернет и всяка година насърчава учителите да се присъединят към кампанията. Освен това еТуинърите могат да се присъединят към групата Bringing eSafety into eTwinning projects (Внасяне на електронна безопасност в eTwinning проектите), която е специално посветена на това да се обезпечи електронната безопасност на децата при използването на дигитални медии в образованието.

Макар пътят към превръщането на интернет в едно напълно безопасно място за децата да е дълъг, всички тези дейности допринасят за по-доброто разбиране на предизвикателствата, пред които сме изправени, и осигуряват практически стратегии за развитие на по-добър и по-безопасен интернет за децата.