article image

Семинар за прoфeсионално развитие за посланиците на eTwinning - Белград, Сърбия, 2018 г.

Ежегодният семинар за професионално развитие за посланиците на eTwinning е събитие, организирано от НЗК домакин и ЦЗК и насочено към това на посланиците на eTwinning от цяла Европа да се осигурят нови умения и възможности за обмен на добри практики.

Тази година семинарът за професионално развитие за посланиците на eTwinning се състоя в Белград, Сърбия, и събра 160 участници от 37 страни.

Посланиците на eTwinning са стълбовете на общността на eTwinning. Те работят съвместно с Националните звена за координация (НЗК) и популяризират eTwinning в своята страна, улеснявайки обучението на еТуинърите. Именно поради това е изключително важно те да разполагат с ключови умения и информация, за да популяризират eTwinning ефективно.

Присъстващите посланици на eTwinning оцениха възможността да се съберат и да работят с колеги от цяла Европа.

„Конференцията беше изключително полезна, защото имахме възможност да се срещнем с хора от други страни и да работим заедно. Установихме, че техният начин за управление на училищата е различен от нашия.“ Мария Кристина Бевилакуа, Италия

За да научите повече за семинара за професионално развитие, вижте това видео от Белград:

Намерете посланиците на eTwinning във вашия район, като изберете вашата страна от интерактивната карта в началната страница на www.etwinning.net