article image

„Разширяване на възможностите на eTwinning училищата: лидерство, обучение, споделяне“

Наскоро поздравихме 1212-те училища, които получиха знак „eTwinning училище“, и предложихме на някои от тях възможността да се срещнат на 14-16 май 2018 г. в Рим и да обменят добри практики с цел да станат по-силни „учещи се организации“ и агенти на промяната в тяхното образователно поприще.

Целта на конференцията „Разширяване на възможностите на eTwinning училищата: лидерство, обучение, споделяне“ в Рим беше да се подчертаят, представят, оценят и популяризират ключовите елементи, които характеризират eTwinning училищата, така че тяхното развитие да може да бъде насърчавано допълнително в рамките на и отвъд отделното училище. Конференцията беше организирана съвместно от Европейската комисия, Централното звено за координация (ЦЗК) на eTwinning, италианската национална агенция за Еразъм+/INDIRE и другите национални звена за координация (НЗК) и партньорски агенции за подкрепа, участващи в събитието.

Конференцията се фокусира върху:

  • педагогическите, организационните, комуникационните и промоционалните елементи на едно eTwinning училище
  • предоставянето на инструменти и методи на участниците, с помощта на които да станат по-силни „учещи се организации“
  • утвърждаването на идеята за мрежа от eTwinning училища
  • подготовката на почвата за по-нататъшното развитие на концепцията „eTwinning училище“

 Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing

Ръководителите на eTwinning училищата посетиха редица работни семинари и обучителни сесии и чуха международно признати експерти по теми като „училищно ръководство“ и „интегрирани системи“ - Патрисия Уастио, главен съветник в областта на научните изследвания, European Schoolnet, Анджело Палета, доцент, катедра „Мениджмънт“, университетa в Болоня и Пол Дaунс, доцент по педагогика и психология, директор, Educational Disadvantage Centre, университета в Дъблин (DCU).

Да бъдеш eTwinning училище е признание за иновативната работа на училищата за насърчаване на гражданството, културната осведоменост и дигиталните компетенции. Това е и отличие за усилията на училищата да развият една култура на сътрудничество в и извън техните рамки, общностите и държавите.

eTwinning училищата са образцови училища и модел за иновация за другите в техния район и на национално ниво.

За да научите повече за случилото се по време на конференцията, вижте пълната програма тук и разгледайте хаштага #eTwSchools18 в Twitter.

Също така вижте интервюто по-долу с Алда Барби, италианска директорка, която споделя полезна информация за конференцията и eTwinning училищата.