article image

Културното наследство – акцентът на eTwinning за 2018 г.!

Новата година започна и е време да обявим тазгодишната тема на eTwinning! Дейностите на eTwinning през 2018 г. ще се въртят около темата за културното наследство!

„Културното ни наследство е много повече от памет за миналото ни; то е ключът към нашето бъдеще“ - заяви през 2017 г. Тибор Наврачич, Европейски комисар по образованието, културата, младежта и спорта.

Защо културното наследство?

Културното наследство е универсална ценност и съществува в множество различни форми.

От материално (сгради, паметници, книги, археологически обекти и много други) и нематериално (обичаи, езици и устни традиции), до природно (ландшафти, флора и фауна) и цифрово (цифрово изкуство, анимации, видео и архиви), културното наследство поражда ценности, критично мислене, осъзнаване на миналото и мъдрост за бъдещето.

Както е упоменато от Европейската комисия тук:

Като почитаме културното си наследство, можем да открием нашето многообразие и да започнем междукултурен разговор за общото между нас. Какъв по-добър начин да обогатим живота си от взаимодействието с нещо толкова важно за нашата идентичност?

Именно поради горепосочените причини темата за културното наследство ще предложи на eTwinning учителите чудесна възможност за създаване на уникални учебни изживявания, които ще въведат в употреба междукултурните образователни практики с цел подкрепа и укрепване на европейското сътрудничество.

Затова, учители, запретнете ръкави и впрегнете умовете си! 2018 г. обещава да бъде една ангажирана и вълнуваща година за всички нас!

Изгледайте видеото по-долу и получете вдъхновение за вашите собствени проекти.

Научете повече за културното наследство и Европейската програма за култура през 2017 г.