article image

„Обучението през 21-ви век“ - семинар за професионално развитие на eTwinning в Копенхаген, Дания

eTwinning наскоро обедини сили с датската инициатива Learning Festival (Фестивал на обучението) и създаде значимо събитие за образователната общност в Европа.

Темата на датската инициатива Learning Festival беше „Да се подготвим за дигиталния свят“, като фокусът беше върху практическия опит, политическите инициативи, резултатите от научно-изследователската дейност и засилената употреба на информационни и комуникационни технологии в образованието.

Успоредно с инициативата Learning Festival 139 учители от 25 страни се включиха в семинар за професионално развитие на eTwinning, чиято цел беше да се разработи общ език, който да предостави на директорите, учителите и учениците конкретни стъпки, за да развият своите умения за обучение през 21-ви век.

Участниците имаха възможност да получат вдъхновение и да се информират за най-актуалните новости в сферата на технологиите, а също и за това как те ще променят ролята им на учители, консултанти, студенти по педагогика и директори.

еТуинърите имаха възможност да чуят двама вдъхновяващи ключови говорители от инициативата Learning Festival - Митчел Ресник, професор по изследователска дейност в областта на обучението към MIT Media Lab, и Алън Новембър, старши партньор и основател на November Learning.

„Истинската сила е когато имаме синергия. Революцията не е в технологиите, а в информацията.“ Алън Новембър

„Четирите предпоставки за творчество: проект, страст, игра, връстници!“ Митчел Ресник

Участниците в семинара за професионално развитите разгледаха датската концепция CRAFT (Creating Really Advanced Future Thinkers, Формиране на истински напреднали бъдещи мислители), която предлага модел за по-широкото приложение на нетрадиционни педагогики със силен акцент върху информационните и комуникационните технологии.

В допълнение към това работните семинари на eTwinning разгледаха теми, които засягат днешните учители - проблемно-ориентирано обучение, обучение в класната стая на 21-ви век, подпомагане на проектите за напреднали в eTwinning, както и уводни семинари за новите еТуинъри.

Присъединете се към eTwinning и получете необходимото вдъхновение, за да станете учителя, който искате!