Комплекти

Готовите проектни комплекти са поетапни ръководства за успешни eTwinning проекти. Те могат да бъдат използвани като ориентир от учителите, които искат да реализират подобни проекти или като източник на вдъхновение и свежи идеи.