Освобождаване от отговорност

Европейската Училищна Мрежа поддържа този уеб сайт за да представи своите дейности на обществото. Материалите на този уеб сайт са само за информация.

Нашата цел е да поддържаме тази информация навременна и точна. Ако ни бъдат посочени някакви грешки, ние ще се опитаме да ги отстраним. Въпреки това, Европейската Училищна мрежа не поема отговорност, свързана с информацията на този сайт.

Тази информация:

· е само от общ характер и не е предназначена да бъде адресирана до определено лице или институция.
· не е непременно изчерпателна, точна, пълна или актуална.
· понякога е свързана с външни сайтове, над които Европейската Училищна Мрежа няма влияние и за които ЕУМ не поема отговорност;
· не е професионален или адвокатски съвет (ако се нуждаете от специфичен съвет, винаги търсете съответния квалифициран специалист).

Европейската Училищна Мрежа си запазва правото по свое усмотрение да спира, променя, модифицира, добвя или премахва части от този уеб сайт по всяко време.

Този отказ от отговорност не е предназначен да ограничава отговорността на ЕУМ в противоречие с всякакви изисквания, залегнали в действащите национални закони, нито да премахне нейната отговорност за въпроси, които не могат да бъдат изключени от това законодателство.

Авторски права
Ползването на материали от сайта е разрешено само при условие, че е посочен източникът, освен в случай, че е заявено нещо друго. В случай, че е нужно разрешение от предишен източник за копиране на информацията, това разрешение ще отмени гореспоменатото общо разрешение и ще определи точно параметрите на употреба.

  • Administration