eTwinning портфолио

eTwinning портфолиото е вашето CV в eTwinning и ви дава възможност да „акцентирате“ върху постиженията си в платформата.

Mid Yell JHS

eTwinning портфолиото е вашето CV в eTwinning и ви дава възможност да „акцентирате“ върху постиженията си в платформата.

С eTwinning портфолиото можете автоматично да съберете и покажете всички дейности в eTwinning, в които сте участвали, откакто сте се регистрирали, включително:

Label

Можете да персонализирате вашето портфолио, като зададете точно областите, които бихте искали да включите в него, и можете да го експортирате от профилната ви страница.

eTwinning портфолиото се валидира и подпечатва от Централното звено за координация и можете да го представите, например на вашия директор, като официално доказателство за участието ви в eTwinning.

Оптималното ви участие в eTwinning ще бъде записано във вашето портфолио: още една добра причина да се възползвате от безкрайните възможности, които се предлагат.