Какво представлява Знакът „eTwinning училище“?

eTwinning училищата са чудесен пример за това как цели училища могат да се възползват от eTwinning. Те популяризират активно ценностите и педагогиката на eTwinning, образец са за местната общност и представляват модел за другите училища.

Label

eTwinning училищата са наясно с важността и ценностите на eTwinning и ги правят част от политиките, практиките и професионалното развитие на училището с помощта на училищното ръководство.

Със Знака „eTwinning училище“ eTwinning оценява и награждава участието, ангажираността и отдадеността не само на отделните еТуинъри, но и на цялото училище, където екипи от учители и училищни ръководители работят заедно.

Получаването на статус „eTwinning училище“ представлява път за развитие с елементи, които могат да бъдат оценени обективно. Това не е състезание, а по-скоро напредък от едно ниво към следващото.

Мисията на eTwinning е пътеводна звезда за всички eTwinning училища.

Какви са ползите?

eTwinning училищата:

Наградените училищни служители и директори ще бъдат насърчени да се включат в специализирани програми за професионално развитие и могат да бъдат част от eTwinning група, за да споделят добри практики, да си сътрудничат и да посещават конкретни онлайн събития.

Как може вашето училище да получи Знак „eTwinning училище“?

Процесът на получаване на Знак „eTwinning училище“ преминава през два етапа.

Етап едно

представлява автоматична проверка на следните три аспекта:

Ако дадено училище отговаря на тези изисквания, всички регистрирани еТуинъри в него ще получат покана по имейл да попълнят формуляр за самооценка в eTwinning Live.

Етап две

Кандидатстващите трябва да попълнят формуляр за самооценка от името на училището.

Този формуляр за самооценка се върти около 4 eTwinning стълба:

Как да кандидатствате

СЪВЕТИ:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕТАП 2

Преди да подадат кандидатурата си, кандидатите трябва да предоставят доказателства, че отговарят на всички горепосочени изисквания.

Списъкът с наградените със Знак „eTwinning училище 2020 – 2021“ ще бъде публикуван в края на март – началото на април 2021 г.

Внимание: само за този кръг на кандидатстване и поради непредвидените обстоятелства в следствие от COVID-19, това изискване (наличие на промоционални събития относно eTwinning) няма да бъде задължително. Независимо дали учителите са организирали събития, или не, всички те ще получат 1 точка за този въпрос. Моля, информирайте колегите си за това.

Разберете кои училища вече са отличени със Знак „eTwinning училище“ тук.

Награждаване със Знак „eTwinning училище 2018 – 2019“

Кликнете тук, за да видите пълния списък с наградени училища.

Награждаване със Знак „eTwinning училище 2019 – 2020“

Кликнете тук, за да видите пълния списък с наградени училища.

Награждаване със Знак „eTwinning училище 2020 – 2021“

Кликнете тук, за да видите пълния списък с наградени училища.