Европейските награди на eTwinning

Европейските награди на eTwinning са най-голямото отличие, което учителите и учениците могат да получат за тяхната изключителна работа в eTwinning.

Европейските награди на eTwinning са създадени, за да отличат изключителни европейски eTwinning проекти и да им осигурят максимална видимост. Целта е да се идентифицират, отбележат и популяризират иновативни практики. Това е инициатива на Европейската комисия, финансирана по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Проектите на eTwinning насърчават съвместното учене: учениците се учат един от друг, взаимодействат, общуват и по този начин се чувстват отговорни за своето обучение. За европейски eTwinning проект се изисква участието на най-малко двама учители от различни държави.

Категории

От 2021 г. основната категория на Европейските награди на eTwinning има пет нива:

Забележка: Ако даден проект включва повече от една възрастова категория, кандидатура може да бъде подадена само в една от категориите.

Всяка година националните организации за подкрепа могат да учредят Специална категория награди,  съфинансирани от програма „Еразъм+“. Учителите могат да кандидатстват и в една от тези специални категории, ако има такива, чрез формуляра за кандидатстване.

През 2021 г. в Европейските награди на eTwinning е създадена допълнителна специална категория в областта на първоначалното обучение за учители, наградата в която ще бъде връчена през 2022 г. Победителят в тази категория ще бъде избран чрез различна процедура за подбор, която ще бъде публикувана много скоро. 

Подбор и награди

Наградените проекти се избират и номинират в партньорство с Националните организации за подкрепа, които работят съвместно за оформянето на тази инициатива. Пълно описание на различните етапи, включени в процеса на подбор, можете да намерите на тази страница.

Обичайно наградите се връчват на годишната конференция на eTwinning. Освен това по споразумение със спечелилите партньорски училища за наградените могат да бъдат организирани и поредица от мероприятия на местно равнище. 

Повече информация за окончателната награда можете да намерите на тази страница.