Отличия

В eTwinning вашата работа е важна и заслужава да бъде споделена и призната на местно, национално и европейско ниво. В този раздел ще разберете как eTwinning отличава извършената от учителите, учениците и училищата работа чрез Европейските и Националните знаци за качество, наградите на eTwinning,  знака „eTwinning училище“ и eTwinning портфолиото.