Ползи

Защо да станете еТуинър?

picture

Сътрудничество

Един от най-важните елементи на eTwinning е сътрудничеството между учителите, учениците, училищата, родителите и местните власти. В eTwinning учителите работят заедно и организират дейности за своите ученици. Учениците имат активна роля, взаимодействат си, изследват, вземат решения, уважават се взаимно и придобиват умения за 21-ви век. eTwinning проектите включват приноси от всички членове на екипа. Вдъхновете се и разгледайте тези наградени проекти.

picture

Професионално развитие

Присъединете се към нашите безплатни Обучителни събития и Онлайн семинари, провеждани от експерти в десетки различни области! Също така можете да се поучите от вашите колеги и да откриете нови педагогически материали чрез препоръчаните събития на eTwinning, семинарите за професионално развитие, тематичните конференции и годишната конференция. 

Отличия

В eTwinning вашата работа е важна и заслужава да бъде споделена и призната на местно, национално и европейско ниво. В този раздел ще разберете как eTwinning отличава извършената от учителите, учениците и училищата работа чрез Европейските и Националните знаци за качество, наградите на eTwinning,  знака „eTwinning училище“ и eTwinning портфолиото.
picture

Европейските награди на eTwinning

Европейските награди на eTwinning са най-голямото отличие, което учителите и учениците могат да получат за тяхната изключителна работа в eTwinning.