article image

eTwinning е общност на училищата в Европа.

Тя предлага платформа за педагози (учители, главни учители, библиотекари и др.), които работят в училище или детска градина в една от европейските страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти и, накратко, да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в Европа.

eTwinning насърчава училищното сътрудничество в Европа посредством Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), като осигурява подкрепа, инструменти и услуги на училищата. eTwinning също така предлага възможности за безплатно и непрекъснато онлайн професионално развитие за преподаватели.

Стартиран през 2005 година като основна дейност на Програмата на Европейската комисия еLearning, eTwinning окончателно беше интегриран към Еразъм+, програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт от 2014 година. Централно звено за координация на дейността се ръководи от Европейската училищна мрежа, (European Schoolnet), международно звено за сътрудничество на 31 европейски Министерства на образованието, което разработва обучения за училища, учители и ученици от цяла Европа. eTwinning се подкрепя на национално ниво от 38 Национални звена за координация.

  • Collaboration
  • Professional Development
  • Project